08 февруари 2010

Книгата "Чучулигата"

Красивата, жизнера-достна и своенравна Фериде не е типич-ното турско момиче от последните години на Османската импе-рия. Фериде изгубва рано родителите си и е отгледана от лелите си.

Детството й премина-ва в пакости и весе-лие - израства в богато и уважавано семейство, получава добро образование и наследство, но осмисля съществуването си чрез личната саможертва. Тя се влюбва в своя братовчед, който също отговаря на чувствата й. Но в деня на сватбата им Фериде научава за друга жена в живота на любимия си. Гордостта не й позволява да преглътне обидата и тя бяга от сватбата... Заминава из най-затънтените кътчета на Анадола като учителка, където бедните и неуките имат нужда от песента на Чучулигата.

Книга за любовта и гордостта на една жена, за богатството и силата на женската душа, която поема пътя на своето призвание – да помага на бедните и неуките, които имат нужда от песента на чучулигата.

Романът е филмиран през 1966 г. и 1986 г.

Няма коментари: